Technikum

Ukończenie Technikum umożliwia podjęcie pracy w wyuczonym przez siebie zawodzie. W procesie edukacji zdaje się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w końcowym etapie maturę umożliwiają podjęcie studiów na wyższych uczelniach

Technikum Ekonomiczne

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy…

Technikum Rachunkowości

Technik rachunkowości to zawód dla tych, którzy wiedzą, że pieniądz rządzi światem!

Technikum Handlowe

Handlowcy pełnią bardzo ważną rolę w wielu przedsiębiorstwach. To od ich sprawności…

Technikum Mechaniczne

Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację…

Technikum pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych to zawód dla tych, którzy interesują się motoryzacją.

Technikum Budowlane

Jest to zawód, na który zapotrzebowanie ciągle rośnie, zarówno w kraju jak i za granicą…

Technik Spedytor

To zawód, który polega na organizowaniu przewozu ładunków na terenie kraju i poza jego granicami.

ttt